Om Kondistreninga

Om Kondis og Kondistreninga

Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en landsdekkende ideell organisasjon for personer som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport. Målet for organisasjonen er å spre treningsglede og kunnskap om trening og på den måten bidra til bedre folkehelse. Kondis henvender seg til både nybegynnere og erfarne, unge og gamle, mosjonister og eliteutøvere.

Et viktig folkehelsetiltak fra Kondis er våre 23 treningsgrupper fra Risør i sør til Alta i nord, kalt «Kondistreninga». Dette er løpegrupper som er gratis og åpne for alle. Treningene er tilpasset folk på ulike nivå og passer godt både for erfarne og nybegynnere som ikke klarer å løpe særlig langt sammenhengende ennå. Deltagerne er for det meste voksne, men også noen barn og ungdommer er med. Treningsgruppene er etablert på frivillig basis enten av Kondismedlemmer alene eller i samarbeid med lokale idrettslag. Samarbeidet om treningsgruppene har bidratt til et løft lokalt for både Kondis og det lokale idrettslaget.

I januar 2022 startet vi opp Kondistrening også på nett. Via kondistreninga.no og både LIVE-sendinger og vårt stadig voksende øktarkiv, kan man delta på løpetreninger fra sitt eget hjem. Helt gratis!

Litt fakta om Kondistreninga

  • Arrangert av Kondis
  • Startet opp i april 2018, med løpegruppe i Oslo.
  • 23 grupper spredt over hele landet
  • 1 online gruppe
  • Gratis tilbud! Møt opp og løp.
  • Variert nivå. Treningen er for alle.
  • Kondistreninga Online startet opp januar 2022

Kondistreninga Online starter opp 2022. Følg treningen fra din egen tredemølle.

Støttet av Stiftelsen Dam

Både utviklingen av nettsiden Kondistreninga.no og etableringen av Kondistreninga Online er kommet igang etter støtte fra Stiftelsen Dam.

Da stiftelsen utlyste et stimuleringsprogram for helsefrivilligheten som skulle støtte aktiviteter rettet mot mennesker som var isolerte på grunn av smitteverntiltak, og i tillegg til digitalisering av likepersonsarbeid, søkte Kondis om 604.000 kroner til et prosjekt som skulle bidra til å redusere skadevirkningene ved nedstenging av idretten.

Pengene har gått til etablering av studio med tredemølle, kamera og alt teknisk utstyr som det har vært behov for slik at sendingene kunne bli en realitet.

Deler av støtten har videre gått til de fysiske Kondistreningene gjennom innkjøp av refleksvester, utstyr og reklameartikler slik at Kondistreningene kan være godt synlige i nærmijøet. Da vil de også kunne være gode alternativer for trening for personer knyttet til treningssentraene i perioder der sentraene har vært stengt ned.

Til slutt skulle også støtten gå til å utvikle en trenerutdanning som skal gjøre det attraktivt å være trener på Kondistreninga, og videre bidra til at trenerne føler seg trygge i trenerrollen. Denne vil bli lansert i mars i år.

Grasrotandelen er for Kondistreningene

I tillegg til støtten fra Stiftelsen Dam mottar Kondis grasrotmidler fra Norsk Tipping til våre tre lokale regioner; Region Nord fra Møre og Romsdal og nordover, Region Sørvest fra Vestland til og med Agder, og Region Øst som omfatter Innland, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark.

Disse midlene er øremerket lokale aktiviteter og kan ikke brukes av Kondis sentralt. Her kan Kondistreningene søke om støtte til egne arrangementer enten det er snakk om bevertning, kostnader til foredragsholdere på et medlemsmøter, eller premier under i en intern konkurranse.

Jo flere som oppgir sin lokale region som sin grasrotmottaker når de tipper, jo mer penger har Kondistreninga å bruke på slike aktiviteter.

grasrotandelen

Kondistreninga Online