Trenerutdanning

Om Kondistreningas trenerutdanning

Kondis sin trenerutdanning gir en gunnleggende innføring i anatomi og fysiologi, treningslære, treningsplanlegging, treningsformidling, ernæring, og skader og skadeforebygging. Målet er å sikre at alle Kondistrenerne har en felles kompetanseplattform og kan føle seg trygge i trenerrollen.

I trenerutdanningen er det også med en del om Kondistreninga spesielt, og tips og råd til godt informasjonsarbeid som skal sikre at treningsgruppene blir godt kjent i nærmiljøet.

Etter hver del av utdanningen blir deltakerne stilt tre spørsmål med tre svaralternativer. Dersom du klarer å svare riktig på spørsmålene, har du bestått seksjonen. Når alle seksjonene er bestått, vil du motta en bekreftelse fra oss på at du er en sertifisert trener gjennom Kondis sin trenerutdanning.

Pris
Det er gratis for trenere på Kondistreninga å være med på trenerutdanningen. Utdanningen koster 1500 kroner for de som ikke er Kondistrenere. Medlemmer av Kondis betaler kroner 500. Ønsker du å melde deg inn i Kondis kan du gjøre det her.

Er du Kondistrener kan du logge inn her for å starte trenerutdanningen.

Er du ikke Kondistrener, men vil gjennomføre trenerutdanningen, kan du sende oss en e-post til kondis@kondis.no. Merk e-posten med trenerutdanning i emnefeltet.

Ta vår trenerutdanning

Er du trener på Kondistreninga kan du gå til utdanningen ved å klikke her.

Er du ikke Kondistrener, men vil gjennomføre trenerutdanningen, kan du sende oss en melding i dette skjemaet.

Støttet av Stiftelsen Dam

Både utviklingen av nettsiden Kondistreninga.no og etableringen av Kondistreninga Online er kommet igang etter støtte fra Stiftelsen Dam.

Da stiftelsen utlyste et stimuleringsprogram for helsefrivilligheten som skulle støtte aktiviteter rettet mot mennesker som var isolerte på grunn av smitteverntiltak, og i tillegg til digitalisering av likepersonsarbeid, søkte Kondis om 604.000 kroner til et prosjekt som skulle bidra til å redusere skadevirkningene ved nedstenging av idretten.

Pengene har gått til etablering av studio med tredemølle, kamera og alt teknisk utstyr som det har vært behov for slik at sendingene kunne bli en realitet.

Deler av støtten har videre gått til de fysiske Kondistreningene gjennom innkjøp av refleksvester, utstyr og reklameartikler slik at Kondistreningene kan være godt synlige i nærmijøet. Da vil de også kunne være gode alternativer for trening for personer knyttet til treningssentraene i perioder der sentraene har vært stengt ned.

Til slutt skulle også støtten gå til å utvikle en trenerutdanning som skal gjøre det attraktivt å være trener på Kondistreninga, og videre bidra til at trenerne føler seg trygge i trenerrollen. Denne vil bli lansert i mars i år.

Grasrotandelen er for Kondistreningene

I tillegg til støtten fra Stiftelsen Dam mottar Kondis grasrotmidler fra Norsk Tipping til våre tre lokale regioner; Region Nord fra Møre og Romsdal og nordover, Region Sørvest fra Vestland til og med Agder, og Region Øst som omfatter Innland, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark.

Disse midlene er øremerket lokale aktiviteter og kan ikke brukes av Kondis sentralt. Her kan Kondistreningene søke om støtte til egne arrangementer enten det er snakk om bevertning, kostnader til foredragsholdere på et medlemsmøter, eller premier under i en intern konkurranse.

Jo flere som oppgir sin lokale region som sin grasrotmottaker når de tipper, jo mer penger har Kondistreninga å bruke på slike aktiviteter.

grasrotandelen

Siste nytt fra Kondistreninga